Concello
Teléfono
Administración
988 201 023 / 988 201 803
Administración (FAX)
988 201 120
Cultura e Turismo
988 201 525
Rexistro Civil
988 201 023
Xulgado de Paz
988 201 023
Servizos Sociais
988 201 122
Servizos Sociais (FAX)
988 201 815
OMIX
988 201 122
Centro de Saúde
988 201 056
Centro de Día
609 893 218
Emerxencias
112
Escola infantil
988 201 618
Outros
Teléfono
Taxistas
David 634 761 306
Manuel 679 351 706
Oscar 636 596 917
Avarías Auga
630 961 485
CEIP de Luintra
988 201 047
Farmacia Luintra: Laura Da Cunha Dominguez
988 201 046
Garda Civil
988 201 042
Protección Civil
606 382 831
Residencia Xeriátrica "San Martiño" de Luintra
988 201 044 / 988 201 348
MINI RESIDENCIA MAYORES NOGUEIRA DE RAMUÍN
988 209 817

dirección

Estrada de Nogueira,3-32160 Luintra
32160 Nogueira de Ramuín
Ourense

Contacto

telf: 988 20 10 23
fax: 988 20 11 20
info@nogueiraderamuin.com