Servizos Sociais Comunitarios
Centro de Servizos Sociais
Centro de Prevención da Dependencia: centro de día
Horario: de 9 a 17 horas
Recollida dos/as usuarios/as a domicilio
Servizo de comedor
Proxectos desenvolvidos:
Hixiene básica
Educación alimentaria
Control na administración de medicamentos e citas médicas
Iniciación á lectura e á escritura
Rehabilitación para o mantemento da saúde física
Xogos relacionais e de recuperación de habilidades
Relacións grupais e sociais
Centro de Servizos Sociais
Programas básicos
Orientación, información e asesoramento
Xestión de axudas, pensións e prestacións.
Axuda no fogar e apoio á unidade de convivencia:
Servizo de Axuda no Fogar
Teleasistencia
Comida sobre rodas
Persoal
Xestión de programas:
Animación e prevención social: Emerxencias sociais
Cooperación social
Aloxamento alternativo: piso de acollida polivalente
Programa de educación e apoio familiar
(convocatoria cofinanciada polo fondo social europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020)
Áreas de Actuación
Maiores:
Centro de Día (solicitude)
Servizo de Axuda no fogar (solicitude)
Servizo de comida sobre rodas
Teléasistencia
Programa de apoio social
Prestacións de axudas técnicas (solicitude)
Familia, infancia e mocidade:
Programa de educación familiar
OMIX
Muller:
Programa de promoción da muller
Comunidade:
Programas de promoción do emprego
Programas de formación
Discapacidade:
Servizo de Axuda no fogar (solicitude)
Servizo de comida sobre rodas
Teleasistencia
Programa de apoio social
Préstamo de axudas técnicas (solicitude)
o Tarxeta de estacionamento para persoas cono mobilidade reducida (solicitude)

dirección

Estrada de Nogueira,3-32160 Luintra
32160 Nogueira de Ramuín
Ourense

Contacto

telf: 988 20 10 23
fax: 988 20 11 20
info@nogueiraderamuin.com