Funcións
Fe pública.
Asesoramento legal perceptivo
Control e fiscalización interna da xestión económica-financeira e orzamento.
Emisión de informes xurídicos.
Exame e informes de contas.
Preparación da conta Xeral.
Informe dos proxectos de orzamento.
Intervención de ingresos e gastos.
recepción e exame de xustificantes de gastos.
Intervención formal do pagamento.
Informar xurídicamente ós órganos colexiados.
Custodia de Rexistro de intereses e do Inventario de Bens.
Outros

dirección

Estrada de Nogueira,3-32160 Luintra
32160 Nogueira de Ramuín
Ourense

Contacto

telf: 988 20 10 23
fax: 988 20 11 20
info@nogueiraderamuin.com