INSTALACIÓN DE REDE WIFI EN DIFERENTES LUGARES DO CONCELLO
RED WIFI
Proxecto de aforro e eficiencia enerxética nas zonas de Lamaforcada, Sta Cruz, Nogueira,
Proxecto de aforro e eficiencia enerxética nas zonas de Lamaforcada, Sta Cruz, Nogueira, Borraxos, Pereira, Celeiros, Casuxeto, Casdecid e San Vicente
Subvención AUGAS DE GALICIA- SANEAMENTO
As obras consisten na mellora de sistemas de saneamento existentes nos núcleos de Pousada, O Barrio e Baldomar
Subvención AUGAS DE GALICIA 2021- Abastecemento
As obras consisten na mellora do sistema de abastecemetno existentes nos núcleos de de Montes de Loureiro, Picornio, Loña do Monte, Alberguería, Cerreda, Eiradela, Faramontaos, Loureiro, Luíntra, Moura, Pousada, San Esteban, San Miguel do Campo y Viñoas
Programa de educación e apoio familiar
Programa de educación e apoio familiar
MELLORA DA SINALIZACIÓN E DAS INFRAESTRUTURAS TURÍSTICAS NO CONCELLO DE NOGUEIRA DE RAMUÍN
Mellora da sinalización e das infraestruturas turísticas no Concello de Nogueira de Ramuín
ADECUACIÓN DA ÁREA DE DESCANSO DA RUTA MAQUINO-LARGAÑO NO NÚCLEO DE LUINTRA
Obra subvencionada por medio das axudas que se tramitan ao amparo da medida Leader(submedidas 19.2 e 19.4) cofinanciadas con Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.
MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A PARCELAS AGRÍCOLAS 2021-2022
MELLORA CÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A PARCELAS AGRÍCOLAS 2021-2022
Proyecto de ahorro y eficiencia energética en las zonas Faramontaos, Pacio, San Miguel,
Subvención IDAE
Proxecto de aforro e eficiencia enerxética nas zonas de Souto, estrada Parada do Sil, Campo da Feira
Subvención IDAE
Proxecto de aforro e eficiencia enerxética nas zonas de Armariz, Loña do Monte, Villouriz, Requeixo,
Subvención Idae
Proxecto de aforro e eficiencia enerxética mundin e outros
Suministro e instalación de luminarias led para iluminación viaria en pobos do municipio

dirección

Estrada de Nogueira,3-32160 Luintra
32160 Nogueira de Ramuín
Ourense

Contacto

telf: 988 20 10 23
fax: 988 20 11 20
info@nogueiraderamuin.com